StayTogether

StayToGether

Det er en helt naturlig ting, at vi en gang årligt opsøger tandlægen for et tandeftersyn, men det er nok de færreste af os, der investerer tid i at pleje og styrke parforholdet? Som jo ellers er ret afgørende for vores velbefindende i hverdagen, fordi vi kan håndtere det meste, hvis vi har en god base. Gode relationer i det nære skaber mulighed for at udvikle sig og vokse sammen, så vi styrker kærligheden og kan modstå de puf, som livet byder os.

StayTogether er en værdifuld investering, der hjælper jer til at holde jer på vejen, og som vil styrke og udvikle den kærlighed, I har til hinanden. Forløbet består af tre moduler, hvor I både har individuelle møder som par samt deltagelse i gruppeundervisning, hvor der gennemgås teori. Modulerne indeholder følgende emner:

Personlighed – I opnår indsigt i og forståelse for hinandens personlige træk, hvilket styrker den gensidige respekt. Det gør jer bevidste om jeres styrker og udviklingsmuligheder, så I sammen skaber fordele ud af jeres forskelle, og så I bruger hinanden bedst i det daglige liv sammen.

Kærlighedssprog – I opnår indsigt i, hvilke forskellige “sprog” vi anvender til at vise kærlighed, samt hvilket “sprog” I hver især foretrækker. Det er vigtigt, da vi sjældent taler det samme kærlighedssprog, hvilket betyder, at det ikke er det samme, der skal til for, at vi oplever at modtage kærlighed. Når I anvender det rette kærlighedssprog, vil I styrke kærligheden til hinanden.

Kommunikation – I opnår at have værktøjer til at kommunikere respektfuldt med hinanden og eventuelle børn, så I i højere grad kan lytte til hinandens behov. Når vi tager udgangspunkt i behov, og I lærer at kommunikere konstruktivt, så er det lettere at finde løsninger. Det bliver også nemmere at kommunikere, når I har noget svært på hjerte, så I støtter hinanden på bedste vis.

Står I over for nogle udfordringer, der medvirker til, at I oplever, at I bevæger jer væk fra hinanden, eller har I nogle konflikter, som I oplever bremser mulighederne for at komme godt videre, så er det muligvis en “mediationsproces”, som I bør starte med. Læs mere om mediation under punktet “Konflikthåndtering”.

Kunne I tænke jer lidt nærmere information om StayTogether, så er I velkomne til at tage kontakt. Forløbet gennemføres som helhed, når der er 5 interesserede par. Så er du interesseret i det samlede forløb, så kontakt mig så jeg kan skrive dig på en venteliste.

NYHED: Du kan nu få modulet PERSONLIGHED særskilt. Jeg udbyder det sådan, at  du og eventuelt din partner udfylder en online certificeret profil, så modtager I en video med gennemgang af teori, så gætter I på jeres egen profil – så ingen “sættes i bås”. Dernæst tager vi sammen et online møde, hvor vi sammenholder jeres gæt med jeres elektroniske besvarelse. Så har vi basis for sammen at drøfte jeres profiler enkeltvis og i samspil, og I kan blive guidet til, hvad I kan være opmærksomme på for at styrke jeres relation. Det kan også være, at det blot er en af jer, der vil prøve først, så er det også muligt. Prisen for en person er 1.495 kr., og hvis I er et par, så er prisen 2.495 kr. Dette dækker køb af test, 1 times indledende teori samt 1-1½ times individuel/parvis dialog omkring lige netop din/jeres profil/profiler. Det hele kan gennemføres fleksibelt, når du/I har tid. Det er også muligt med personligt fremmøde i enten Herning eller Lysbro ved Silkeborg, når vi har den sidste dialog. Kontakt mig på mail@skyt.nu eller mobil 42749903, når I vil sætte i gang, eller hvis I har spørgsmål