Personprofiler

Forskellighed er fantastisk, hvis vi har indsigt og forståelse, så vi bruger forskellene positivt til at skabe innovative løsninger, fordi vi spiller på flere kompetencer, end hvad individet besidder.

Personprofiler er et godt dialogværktøj til at skabe indsigt i personlighedens styrker og udviklingspotentialer, og dermed et godt værktøj ved ønske om personlig udvikling. Det er også et fantastisk værktøj til at skabe indsigt, forståelse og respekt for forskelligheder i en gruppe, hvor det anvendes som en del af teamudvikling. Endelig kan jeg anvende personprofiler til yderligere afklaring i forbindelse med konflikter, hvor jeg måske har gennemført en mediation (model til løsning af konflikter).

Jeg er certificeret i to værktøjer, der anvendes til forskellige formål, og jeg bruger det altid til dialog med respekt for, at det er testpersonen, der kender sandheden.

JTI – Jung Type Indikator/JBTA – Jung Baseret Type Analyse® – JTI er udviklet i Norge, hvorimod JBTA er en dansk udviklet personlighedsanalyse. Begge analyser er baseret på den schweiziske psykoanalytiker Carl Gustav Jungs teori om psykologiske typer. Formålet med analysen er at hjælpe enkeltpersoner eller grupper med at identificere deres naturlige præferencer. Dette værktøj anvender jeg, når jeg laver individuel udvikling, hvor en medarbejder skal afklares omkring job eller ved stress symptomer, eller hvor arbejdspladsen fx ønsker værktøjet anvendt som supplement til en medarbejderudviklingssamtale. Endvidere er værktøjet yderst anvendeligt, når jeg laver gruppeprocesser, hvor jeg bruger det til at skabe indsigt i hinandens personligheder, det giver grobund for en større forståelse og respekt for forskelligheder. Profilen vil også kunne anvendes til at se på, hvordan en gruppe bedst fordeler opgaverne imellem sig, og hvordan de kan prøve at undgå misforståelser i gruppens kommunikation. Endelig er det et yderst brugbart værktøj i lederrollen, fordi du som leder kan modtage coaching/sparring ud fra profilen, ligesom vi kan spotte specifikke udviklingspotentialer. Kender lederen profilerne på egne medarbejdere, så giver det et fantastisk fundament for ledelse ud fra medarbejdernes individuelle behov, fordi det kan give indsigt i, hvordan medarbejderne bedst kan ledes, løse opgaver og motiveres.

EQ-i 2.0 og 360 graders analyse – dette værktøj anvender jeg, når jeg møder modige ledere, der virkelig vil gøre en forskel og sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø. Det mener jeg, at de kan arbejde fokuseret med, hvis de styrker deres “Følelsesmæssige Intelligens”. Værktøjet er opbygget i to dele – en profil den enkelte udfylder som en selvvurdering samt en 360 graders analyse, der udfyldes af lederens nærmeste fx egen leder, lederkollegaer samt en gruppe af medarbejdere. Så kan resultaterne sammenholdes og danne baggrund for en udviklingsplan .

Der er masser af muligheder med et profilværktøj, og du er altid velkommen til at kontakte mig, så vi kan få en dialog om mulighederne, så vi finder en løsning, der passer til jer.