Ledelse

Som leder sætter du retningen for dine medarbejdere, og du må med dit lederskab skabe følgeskab, så I når målene sammen.

Som leder har du en meget vigtig rolle, fordi du har ansvaret for, at opgaverne løses igennem både din og dine medarbejderes indsats. Dine medarbejderes indsats er meget afhængig af, om de trives i jobbet, da trivsel er tæt forbundet med effektivitet og følgeskab. Du har stor indflydelse på, hvordan dine medarbejdere trives, og trivslen kan påvirkes af mange vinkler. Det, jeg tror på, er vigtigt, det er, at de kan se en RETNING – at de har rimelige RAMMER – at de har de rette RESSOURCEROG DET VIGTIGSTE I MIN OPTIK – at de har gode RELATIONER. Når jeg taler om ressourcer, så er der igen flere vinkler – det kan være tidsmæssige, det kan være kompetencer, og det kan være menneskeligt overskud. Trivslen er for eksempel påvirket af balancen mellem, om medarbejderen ser sig i stand til at løse opgaven og samtidig udfordres af den. Trivslen er også påvirket af, om medarbejderne mødes rigtigt i din ledelse. Når vi taler relationer, så er det både de indbyrdes relationer i gruppen samt relationen til dig som leder, som er afgørende. 

I Skyt.nu bruger jeg mest tid på at hjælpe ledere til skabelse, udvikling og løsning af udfordringer i relationer. De mange år som HR leder gør mig dog også i stand til at medvirke med sparring på de øvrige emner, der medvirker til trivsel. Det er eksempelvis en god ide at anvende en personprofil, hvis du oplever, at en medarbejder ikke trives. Det giver mulighed for at afdække om medarbejderen ikke bruger sine kompetencer i jobbet, eller måske gerne vil mødes anderledes i din ledelse. Endelig kunne der være tale om, at der ikke er overensstemmelse mellem virksomhedens og individets værdier.

Der er mange vinkler på trivsel og veje til at styrke den, så vi finder sammen ud af, hvad der er gavnligt for dig at se på. Det sker i en dialog – og måske med en personprofil, der kan guide os til at spotte dine udviklingspotentialer. 

Jeg vil gerne hjælpe såvel dig, der er ny i lederrollen, som dig der er en erfaren leder, som måske blot gerne vil styrkes, der hvor vi sammen ser mulighederne.  Jeg har gode erfaringer med at koble ny viden med coaching, så det bliver en individuel rejse, som tager udgangspunkt i dig. Så kan du se fordelen i at have en ekstern ledelsesrådgiver, som du kan få sparring af, så tager du bare fat i mig.

Skyt.nu har stor fokus på at styrke lederes “Følelsesmæssige Intelligens”, fordi det betyder, at lederen får stor indsigt i sig selv, ligesom lederen bliver styrket i at skabe og vedligeholde gode relationer. Det betyder, at du som leder bliver god til at bevare den mentale balance, ligesom du styrkes i at støtte dine medarbejdere til det samme. Jeg tager gerne en uforpligtende snak med dig, hvis du er interesseret i mere information.