Kommunikation

3d small people - discussion

Kommunikation er en vanskelig størrelse, men hvis vi har fælles værdier omkring kommunikationen, og vi har fælles værktøjer/modeller, så mindsker vi risikoen for fejl begrundet i misforståelser.

Vores kommunikation er afgørende for vores relationer, og hvorvidt vi bliver lyttet til og forstået i vores behov. Vi mennesker er gode til at have forventninger om, at andre mennesker tænker ligesom os selv, og det er sjældent tilfældet. Så vores kommunikation er rigtig afgørende for, om vi skaber de rette resultater sammen, og om det sker mest effektivt.

Skyt.nu arbejder med kommunikation på flere måder. Vi kan give individuel vejledning til enkelte ledere eller medarbejdere, som oplever, at de behøver sparring, fordi de måske iagttager, at de bliver misforstået, eller de misforstår andres budskaber.

Det kan ske ved individuel undervisning og coaching ud fra konkrete eksempler. Jeg kan også undervise i hensigtsmæssig kommunikation i grupper, så der på den måde skabes et fælles sprog. På den måde når I lettere jeres mål, og I forebygger konflikter, så I i stedet for bruger jeres personlige forskelle konstruktivt til innovation.

Skyt.nu underviser og vejleder ud fra forskellig teori omkring kommunikation, og anvender modellen for ikke-voldelig-kommunikation, der er udviklet af Marshall Rosenberg, når jeg skal lære andre hensigtsmæssige strategier. Denne model kan anvendes i mange sammenhænge – og overfor alle aldersgrupper.

Mediationsprocessen (flere parter taler igennem en tredjepart) kan også bidrage til, at samarbejdsparter kan “høre hinanden” bedre. Jeg har brugt dette, så organisationer blev bedre til at samarbejde på tværs, fordi de fik hørt hinanden på helt ny vis. Her bliver det altså brugt forebyggende og udviklende.

Hvis du vil høre nærmere, så kommer jeg gerne forbi til et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte mulighederne.