I Skyt.nu har vi modet til at gå mod strømmen, hvis det er, hvad der kræves for at skabe de rigtige og holdbare løsninger.

I Skyt.nu har jeg modet til at “gå mod strømmen”, hvis det er, hvad der kræves for at skabe de rigtige og holdbare løsninger.

Velkommen på hjemmesiden – der fortæller en del af historien om Skyt.nu. Du er altid velkommen til at tage kontakt, hvis du ønsker en uforpligtende dialog om dine behov, så vi kan afdække, om du kan få værdi af et samarbejde med Skyt.nu.

I Skyt.nu arbejder jeg med såvel organisationer som private personer. I organisationer relaterer ydelserne sig til udvikling af ledere og medarbejdere samt de indbyrdes relationer. Når jeg arbejder med private, kan det relatere sig til såvel individuel udvikling som relationerne i et parforhold eller konkret konfliktløsning. Du kan her på siden læse om ledelse, personprofiler, kommunikation, konflikthåndtering – samt mit forløb for par, der hedder “StayTogether”.

Jeg brænder for at skabe vækst hos mennesker – altså positive forandringer, fordi jeg ved, at “stemninger smitter”. Når en person forandrer adfærd, fordi vedkommende agerer mere bevidst, så skaber det positive forandringer i omgivelserne.

Når jeg arbejder med udvikling af mennesker, så sker det ud fra følgende principper:

  • At skabe bevidsthed om styrker, hvilket kan ske ved coaching, personprofiler og opgaver med det anerkendende perspektiv, hvor du iagttager dine successer.
  • At skabe bevidsthed om udviklingspotentiale, hvilket kan ske ved coaching, personprofiler og opgaver omkring, hvad du ønsker anderledes.
  • At skabe motivation for forandring, hvilket kan ske ved coaching, der udfordrer angst og forhindringer, da det er vigtigt, at motivationen er skabt hos dig og ikke af ydre omstændigheder.
  • At medvirke til udarbejdelse af mål og handlingsplaner
  • At bidrage med opfølgning, hvis det er ønsket, fordi det kræver tid og fortsat engagement at skabe vedvarende forandringer.

Jeg tror, at der er to grundlæggende ting, som gør, at vi formår at skabe forandringer – og det er vores MOD til at bevæge os ud af comfort-zonen samt fokus på at have BALANCE i vores liv, så vi har det mentale overskud.